Byť užitočným druhým všade a ako to len ide, to je veru najkrajšia činnosť pre človeka.

Sofoklés

Leave a Reply