Scenár a réžia: Lucie Halmová, Produkcia: Rómov Špaček, Zuzana Bartošová, Kamera: Simona Weisslecher, Bohuš Trávníček, Strih 
: Michal Michalko, Zvukový dizajn: Adam Hrubý, Hudba: Esso Emília Smoliga
Hrajú: Lukáš Švoňavský, Denisa Leštachová, Jozef Švoňavský, Jeanette Švoňavská, Martin Vanek, Jana Valocká
Miroslav Janík, Emil Esso Smoliga, Martin Nespi Nespešný, Igor Gorky Osvald, Roman Esi Takacs, Fero Haar, Monika Prikkelová, Barbora Žišková, Daniel Dando Leško, Zuzka Vinšová, Petra Almasiová, Marcel Osťo Oshas a ostatný…